D A N D E R Y D

  

Start
Om oss Aktiviteter Medlemsförmåner Bli medlem Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss 

 

Företagarna i Danderyd 

Box 210, 182 06 Danderyd

Tel: 08-755 93 03, Fax: 08-753 03 21,

e-post: danderyd@fr.se

 

Företagarna arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige samt stödjer och främjar medlemmarnas näringsverksamhet.

Detta gör Företagarna genom att driva företagarfrågor mot politiker och andra beslutsfattare (påverkar attityder och tar fram faktaunderlag) och genom service och support till sina medlemmar (såsom juridisk rådgivning, försäkringar, rabattavtal, fortbildning, affärsutveckling, affärskontaktnät, medlemsmöten och mycket mera.) 

Företagarna är en politiskt obunden ideell förening som har 50 000 direktanslutna småföretagare och ytterligare 30 000 anslutna genom ett stort antal branschförbund. 

Företagarna har tre organisationsnivåer: nationell, regional (22 regionkontor), och lokal (mer än 300 föreningar). Företagarna ägs av sina medlemmar, som beslutar på kongress (vartannat år) och årsmöten på de olika nivåerna. Riksstyrelsen med förtroenderådet, regionstyrelsen och den lokala föreningen verkställer besluten och leder verksamheten. Till sin hjälp har organisationen servicebolag med tjänstemän på riks- och regionnivå och i vissa fall också på lokal nivå. På regional och lokal nivå bygger verksamheten i hög grad på styrelsemedlemmarnas ideella arbete.

Företagarna i Stockholms län driver företagarnas frågor i regionen, skapar regionala mötesplatser för erfarenheter och affärer, stödjer föreningarna i deras verksamhet, utbildar successivt regionens medlemmar och förtroendevalda m.m.

 

 

 

Företagarna

FÖRETAGARNA gör det enklare att starta och driva företag.
  Med Företagarna får Du bättre möjligheter till

-  affärskontakter, - kompetensutveckling och gemenskap, lokalt, regionalt och i hela riket


Gå med i Företagarna. Det lönar sig att bli medlem.

Läs mer om:

Företagarna här »

om förmåner här »

Bli medlem »

 

 

 

Här finns vi

 

Danderyd, Sveriges näst minsta kommun, finns strax nordväst om Stockholm

 

Företagarna Danderyd

Box 210,

182 06 Danderyd

Tel: 08-755 93 03 Fax: 08-753 03 21

 

Epost: danderyd@fr.se

 

PG: 464 540-4

 

Ansvarig utgivare:

Carl V Angert

 

Web Manager:

Inga Nathhorst

 

Producerad av

Nathhorst Data AB

 

 

Har du fått en räkning du undrar över? Kolla bedragarna här.

 

 

IT-säkerhet för småföretag! Symantecs handbok om vad man behöver tänka på för bästa säkerhet  finns här

 
    Företagarna i Danderyd. Box 210, 182 06  Danderyd Tel: 08-755 93 03 E-post: danderyd@fr.se